vink Vernieuwende projecten

Circulair bouwen
Met het renoveren en bouwen van woningen gaat veel materiaal onnodig verloren. Terwijl soms dingen best nog te hergebruiken zijn. Zonde! In samenwerking met onze partners onderzoeken we mogelijkheden om zoveel mogelijk te hergebruiken. En in veel gevallen doen we dat al. Bijvoorbeeld:

  • toiletpotten en wastafels maken we schoon en hergebruiken we,
  • een gat in een deur door een kattenluik repareren we in plaats van de hele deur te vervangen,
  • achtergelaten fietsen laten we door een sociale werkplaats opknappen en geven we aan mensen die zelf geen fiets kunnen kopen,
  • we zetten een circulaire databank op waarin leveranciers en afnemers herbruikbare materialen kunnen plaatsen en opzoeken,
  • we onderzoeken de mogelijkheden voor circulaire nieuwbouw.

IJs van Columbus
Je woning verwarmen met ijs? Hoe onlogisch het ook klinkt: in herstructureringswijk Goes-West pasten we deze techniek toe bij 20 nieuwbouwwoningen aan de Abel Tasmanstraat en Witte de Withstraat. Maar ook de nieuwbouwwoningen aan de Westerschans in Goes verwarmen we met dit systeem. Het IJs van Columbus is een systeem waarbij de woning en het tapwater worden verwarmd zonder daarbij gebruik te maken van fossiele brandstoffen. De energie die vrijkomt tijdens de verandering van water in ijs en zonneluchtcollectoren op het dak spelen hierbij een grote rol. Het systeem komt uit Duitsland.

 

NOM (nul-op-de-meter)|
Een nul-op-de-meter-woning is een woning die een zeer lage energievraag heeft door hele goede isolatie. De resterende energie die nog nodig is, wordt opgewekt door zonnepanelen.

Door het laag houden van de energierekening willen we onze huurders betaalbaar laten wonen. Bovendien willen we ons steentje bijdragen aan het milieu. In dit geval betalen huurders vaste kosten zoals Vastrecht levering. Ze betalen, afhankelijk van hun verbruik en de weersomstandigheden, geen of weinig variabele energielasten. Hieronder vindt u voorbeelden van NOM-projecten.