vink Huur opzeggen

Verhuizen?

Als u gaat verhuizen, zegt u eerst de huur op. Het opzeggen van uw huurcontract doet u minimaal één maand voordat u het huurcontract wilt beëindigen. U kunt op elke dag van de maand opzeggen. Wij gaan daarbij uit van de datum waarop we de huuropzegging ontvangen. Het is verstandig om, indien mogelijk, langer van tevoren de huur op te zeggen. De kans is dan groter dat, voordat u echt vertrekt, er al een nieuwe huurder bekend is. Dit kan voordelen voor u met zich meebrengen. Denk bijvoorbeeld aan overname van vloerbedekking of parket.

Huuropzegging vanwege overlijden

Huuropzegging vanwege overlijden kunnen erfgenamen uitsluitend schriftelijk doen. Gebruik hiervoor het Huuropzeggingsformulier voor erven. Voeg altijd een kopie van de akte van overlijden aan het formulier toe. Ook in deze situatie geldt de wettelijke opzegtermijn van een maand.