vink Huur opzeggen

Verhuizen?

Als u gaat verhuizen, zegt u eerst de huur op. Het opzeggen van uw huurcontract doet u minimaal één maand voordat u het huurcontract wilt beëindigen. U kunt op elke dag van de maand opzeggen. Houdt u rekening bij het aangeven van uw einddatum dat deze niet in het weekend valt. Wij gaan uit van de datum waarop we de huuropzegging van u ontvangen. Het is verstandig om, indien mogelijk, langer van tevoren de huur op te zeggen. De kans is dan groter dat, voordat u echt vertrekt, er al een nieuwe huurder bekend is. Dit kan voordelen voor u met zich meebrengen. Denk bijvoorbeeld aan overname van vloerbedekking of parket.

In de folder ‘Huuropzegging, wat nu?‘ leest u alles waar u aan moet denken als u de huur opzegt. Zijn er beschadigingen, ontbreken er spullen of is woning niet opgeleverd volgens de checklist? Dan voeren wij tegen betaling deze werkzaamheden uit.

Huuropzegging vanwege overlijden

Huuropzegging vanwege overlijden kunnen erfgenamen uitsluitend schriftelijk doen. Gebruik hiervoor het Huuropzeggingsformulier voor erven of het formulier voor overlijden medehuurder. Voeg altijd een kopie van de akte van overlijden aan het formulier toe. Ook in deze situatie geldt de wettelijke opzegtermijn van een maand.

Huuropzegging van medehuurder

Het opzeggen van medehuurderschap is mogelijk via het opzeggingsformulier medehuurder.