vink Huurcontract

Huurcontract

Als u de door ons toegewezen woning accepteert dan wordt u in uw nieuwe woning uitgenodigd voor een rondleiding en het tekenen van het huurcontract. In het huurcontract staat naast de huurperiode en de huurprijs ook een duidelijke omschrijving van wat u precies gaat huren. Dit kunnen naast een woning/garage ook voorzieningen zijn die deel uitmaken van het pand. Hierbij kunt u denken aan bijbehorende (tuin)grond of berging.

Algemene huurvoorwaarden

Op het huurcontract zijn de Algemene huurvoorwaarden van toepassing. Op dat moment dat u het huurcontract ondertekent gelden alle rechten en plichten die in de algemene huurvoorwaarden zijn omschreven. Een van uw rechten is het recht op huurbescherming. Hiermee wordt bedoeld dat u niet zomaar uit uw woning kan worden gezet.

Huurtoeslag

Heeft u een sociale huurwoning? Dan heeft u misschien recht op huurtoeslag. Huurtoeslag is een overheidsbijdrage in de huurkosten voor huurders van zelfstandige sociale huurwoningen. Wij kunnen niet aangeven of u hiervoor in aanmerking komt. Dit hangt af van uw inkomen, leeftijd, gezinssamenstelling en de huurprijs van uw woning. Op de website van de Belastingdienst kunt u berekenen of u recht heeft op huurtoeslag en deze aanvragen.

Hoofdhuurder, medehuurder en inwoner

Staat alleen uw naam onder het huurcontract? Dan bent u de hoofdhuurder en dus aansprakelijk voor alles wat er in en rond de woning gebeurt. Wanneer u gehuwd bent of een geregistreerd partnerschap heeft, is uw partner medehuurder. Let op: dit moet u wel bij ons aanvragen. Als medehuurder bent u -net als de hoofdhuurder- verantwoordelijk voor het nakomen van de plichten die in het huurcontract en de algemene huurvoorwaarden zijn omschreven.

Woont u samen in de woning maar bent u niet gehuwd en heeft u geen geregistreerd partnerschap? Dan is het verstandig om mede-huurderschap aan te vragen. Op deze manier heeft u allebei dezelfde rechten. Een voorwaarden is dat de inwonende partner minstens twee jaar bij ons staat ingeschreven op hetzelfde adres. Met dit formulier kunt u mede-huurderschap aanvragen. Het opzeggen van medehuurderschap is mogelijk via het algemene opzeggingsformulier mede-huurderschap of het opzegformulier mede-huurderschap bij overlijden.

Als huurder kunt u ook een of meerdere personen bij u in huis laten inwonen. Voor inwoning heeft u altijd toestemming van ons nodig. Let op: Een inwoner is geen medehuurder. Met dit formulier kunt u inwoning aanvragen.