vink Huurcontract

Huurcontract

Als u de door ons toegewezen woning accepteert dan wordt u in uw nieuwe woning uitgenodigd voor een rondleiding en het tekenen van het huurcontract. In het huurcontract staat naast de huurperiode en de huurprijs ook een duidelijke omschrijving van wat u precies gaat huren. Dit kunnen naast een woning/garage ook voorzieningen zijn die deel uitmaken van het pand. Hierbij kunt u denken aan bijbehorende (tuin)grond of berging.

Algemene huurvoorwaarden

Op het huurcontract zijn de Algemene huurvoorwaarden van toepassing. Op dat moment dat u het huurcontract ondertekent gelden alle rechten en plichten die in de algemene huurvoorwaarden zijn omschreven. Een van uw rechten is het recht op huurbescherming. Hiermee wordt bedoeld dat u niet zomaar uit uw woning kan worden gezet.

Huurtoeslag

Heeft u een sociale huurwoning? Dan heeft u misschien recht op huurtoeslag. Huurtoeslag is een overheidsbijdrage in de huurkosten voor huurders van zelfstandige sociale huurwoningen. Wij kunnen niet aangeven of u hiervoor in aanmerking komt. Dit hangt af van uw inkomen, leeftijd, gezinssamenstelling en de huurprijs van uw woning. Op de website van de Belastingdienst kunt u berekenen of u recht heeft op huurtoeslag en deze aanvragen.