vink Huurcontract

Huurcontract

Als u de door ons toegewezen woning accepteert dan wordt u in uw nieuwe woning uitgenodigd voor een rondleiding en het tekenen van het huurcontract. In het huurcontract staat naast de huurperiode en de huurprijs ook een duidelijke omschrijving van wat u precies gaat huren. Dit kunnen naast een woning/garage ook voorzieningen zijn die deel uitmaken van het pand. Hierbij kunt u denken aan bijbehorende (tuin)grond of berging.

Algemene huurvoorwaarden

Op het huurcontract zijn de Algemene huurvoorwaarden van toepassing. Op dat moment dat u het huurcontract ondertekent gelden alle rechten en plichten die in de algemene huurvoorwaarden zijn omschreven. Een van uw rechten is het recht op huurbescherming. Hiermee wordt bedoeld dat u niet zomaar uit uw woning kan worden gezet.

Huurtoeslag

Heeft u een sociale huurwoning? Dan heeft u misschien recht op huurtoeslag. Huurtoeslag is een overheidsbijdrage in de huurkosten voor huurders van zelfstandige sociale huurwoningen. Wij kunnen niet aangeven of u hiervoor in aanmerking komt. Dit hangt af van uw inkomen, leeftijd, gezinssamenstelling en de huurprijs van uw woning. Op de website van de Belastingdienst kunt u berekenen of u recht heeft op huurtoeslag en deze aanvragen.

Hoofdhuurder, medehuurder en inwoner

Staat alleen uw naam op het huurcontract? Dan bent u de hoofdhuurder en dus aansprakelijk voor alles wat er in en rond de woning gebeurt. Wanneer u gehuwd bent of een geregistreerd partnerschap heeft, is uw partner van rechtswege medehuurder. Let op: dit moet u wel bij ons aanvragen. Als medehuurder bent u -net als de hoofdhuurder- verantwoordelijk voor het nakomen van de plichten die in het huurcontract en de algemene huurvoorwaarden zijn omschreven.

Woont u samen in de woning maar bent u niet gehuwd en heeft u geen geregistreerd partnerschap? Dan is het verstandig om mede-huurderschap aan te vragen. Op deze manier heeft u allebei dezelfde rechten. Eén van de voorwaarden is dat de inwonende minstens twee jaar bij de gemeente staat ingeschreven op hetzelfde adres. De uitzondering hierop zijn inwonende volwassen kinderen. Meestal gaan kinderen na verloop van tijd het huis uit, daarom wordt geen duurzame gemeenschappelijke huishouding met de huurder verondersteld en kunnen zij geen medehuurder worden. Met dit formulier kunt u mede-huurderschap aanvragen. Het opzeggen van medehuurderschap is mogelijk via het opzeggingsformulier mede-huurderschap. Indien uw medehuurder is overleden, ontvangen wij graag het opzegformulier mede-huurderschap bij overlijden.

Als huurder kunt u ook een of meerdere personen bij u in huis laten inwonen indien er voldoende kamers aanwezig zijn. Voor inwoning heeft u altijd toestemming van ons nodig. Let op: Een inwoner is geen medehuurder. Met dit formulier kunt u inwoning aanvragen.