vink Leefbaarheid

Leefbaarheid
Soms heeft u met uw buren een leuk of goed idee om samen iets te organiseren. Of u wilt uw woonomgeving samen met uw buren verbeteren. Voor deze en andere ideeën heeft Beveland Wonen een leefbaarheidsbudget. Uw idee kan in aanmerking komen voor een bijdrage uit dit budget.

Beveland Wonen is er niet alleen om voor woningen te zorgen. Ook de woonomgeving maakt deel uit van onze verantwoordelijkheid. We ondersteunen daarom bewonersinitiatieven die een directe bijdrage leveren aan de leefbaarheid in onze buurten en wijken.

Wat zijn de spelregels?
Door veranderde wetgeving zijn de spelregels waar uw aanvraag aan moet voldoen gewijzigd. Wij mogen bijvoorbeeld niet meer investeren in buurtbarbecues, wijkfeesten of borrels. We kunnen wel investeren in initiatieven die gericht zijn op:
• een schone en/of veilige woonomgeving
• het voorkomen van overlast
• de aanleg en onderhoud van kleinschalige infrastructuur
• de aanpak van diverse probleemsituaties achter de voordeur (woonmaatschappelijk)

Daarnaast vinden we het erg belangrijk dat het bewonersinitiatief:
• in zijn geheel of voor een groot deel ten goede komt aan onze huurders.
• betrekking heeft op de directe woonomgeving van onze huurders.
• plaatsvindt in de gemeente Borsele, Reimerswaal, Goes, Kapelle of Noord-Beveland.
• geen commerciële belangen heeft. Er mag dus geen winst worden gemaakt.
• na afloop verantwoording aflegt via bonnen/rekeningen van gemaakte kosten en foto’s aanlevert van de activiteit.

Ik heb een goed idee, wat moet ik doen?

Heeft u een goed idee om de leefbaarheid in uw buurt te verbeteren? Vul dan onderstaand formulier in:

Vul hier uw volledige adres in