vink Overlast melden

Overlast melden

Wanneer mensen dicht op elkaar wonen, bestaat er kans op conflicten. Door niet of niet goed met elkaar te praten, kan het probleem uit de hand lopen. In gesprek gaan met uw buren is vaak een eerste stap naar de oplossing. Vaak zijn uw buren zich er niet van bewust dat ze overlast veroorzaken. Als u rustig en vriendelijk uitlegt waarom iets voor u vervelend is, zijn uw buren vaak bereid om rekening met u te houden.

Buurtbemiddeling

Heeft een gesprek niet geholpen? Neem dan contact op met Buurtbemiddeling De Bevelanden. Buurtbemiddeling helpt mensen om burenruzies over bijvoorbeeld (geluids)overlast, rommel en vuilnis, een conflict over erfafscheidingen, vernielingen, storende leefgewoontes en pesterijen op te lossen. Buurtbemiddelaars zijn opgeleide vrijwilligers die luisteren naar het verhaal van beide partijen. Ze geven geen oordeel, zijn neutraal en hebben uiteraard een geheimhoudingsplicht. Bel naar: (0113) 27 71 11 of mail naar: infopunt@smwo.nl.