vink Overlast melden

Overlast melden

Wanneer mensen dicht op elkaar wonen, bestaat er kans op conflicten.
Door niet of niet goed met elkaar te praten, kan het probleem uit de hand lopen.

Stap 1: Praat met de buren
In gesprek gaan met uw buren is vaak een eerste stap naar de oplossing. Vaak zijn uw buren zich er niet van bewust dat ze overlast veroorzaken. Als u rustig en vriendelijk uitlegt waarom iets voor u vervelend is, zijn uw buren vaak bereid om rekening met u te houden.
Tips voor een goed gesprek https://www.problemenmetjeburen.nl/

Stap 2: Vraag hulp bij buurtbemiddeling
Heeft een gesprek niet geholpen? Neem dan contact op met Buurtbemiddeling De Bevelanden. Zij kunnen u helpen om burenruzies over bijvoorbeeld (geluids)overlast, rommel en vuilnis, een conflict over erfafscheidingen, vernielingen, storende leefgewoontes en pesterijen op te lossen.

Stap 3: Meld overlast bij ons
Helpt ook Buurtbemiddeling niet? Meld de overlast dan bij Beveland Wonen. U kunt uw overlast bij ons melden via info@bevelandwonen.nl.

Andere manieren om overlast te melden

  • Bel 112 voor hulp in levensbedreigende situaties en melding van misdrijven.
  • Bel 0900 8844 als u de politie wilt spreken, maar het niet spoedeisend is. Bijvoorbeeld bij geluidsoverlast of als u vermoedens heeft van huiselijk geweld bij de buren.
  • Bel 0800 7000 als u anoniem misdaad wilt melden. Bij de meldlijn ‘ Meld misdaad anoniem’ kunt u anoniem informatie geven over een ernstige misdaad, fraude of schendingen van integriteit.

Buurtbemiddeling

Buurtbemiddeling De Bevelanden helpt mensen om burenruzies op te lossen.

Buurtbemiddelaars zijn opgeleide vrijwilligers die luisteren naar het verhaal van beide partijen. Ze geven geen oordeel, zijn neutraal en hebben uiteraard een geheimhoudingsplicht.

Bel naar: (0113) 27 71 11 of mail naar: buurtbemiddeling@smwo.nl .

Zie hier een filmpje: wat is buurtbemiddeling?