vink Meepraten met Beveland Wonen

Beveland Wonen is een organisatie die middenin de samenleving wilt staan. We vinden het erg belangrijk om te weten wat er speelt in de maatschappij. In het Woonplatform en via Klantenpanels praten we met onze omgeving over diverse thema’s.

Woonplatform

In het Woonplatform praten we met onze belanghouders over de keuzes die we willen maken. Onze gesprekspartners zijn bijvoorbeeld: huurders, bewonerscommissies, huurdersverenigingen en oud RWS-leden. Op uitnodiging (afhankelijk van het thema) kunnen ook andere samenwerkingspartners uitgenodigd worden. Denk hierbij aan: politie, zorg- en welzijnspartijen of gemeenten.

Hoe werkt het?
Binnen het Woonplatform werken we met een klankbordgroep en een verdiepingsgroep. Het doel is om twee keer per jaar een thema te bespreken met de klankbordgroep. De verdiepingsgroep werkt dit thema vervolgens verder uit in een aanbeveling of advies dat gedeeld wordt met de huurdersvereniging en het bestuur van de fusiecorporatie. De huurdersvereniging maakt vervolgens gebruik van haar adviesrecht om het bestuur vanuit haar optiek te adviseren.

Welke thema’s worden besproken?
Bij iedere bijeenkomst van het Woonplatform staat er een thema centraal. Zo bespreken we thema’s:

  • die zijn ingebracht door deelnemers van het Woonplatform;
  • uit het ondernemingsplan;
  • waarover de Huurdersvereniging advies moet uitbrengen die zij graag bij de huurders toetsen.

Waar worden de bijeenkomsten gehouden?
We houden de bijeenkomsten op locaties verspreid over ons werkgebied: van Rilland tot Kamperland, van Goes tot Heinkenszand. Om deelname te bevorderen faciliteren we ook zoveel mogelijk vervoersmogelijkheden.

Hoe kan ik me aanmelden?
Wilt u op de hoogte blijven over de eerstvolgende bijeenkomst, stuur dan uw naam, adres en woonplaats naar: communicatie@bevelandwonen.nl.

Klantenpanels

Naast het Woonplatform maken we gebruik van Klantenpanels. Momenteel hebben we een groep klanten die we inzetten om producten te testen. De focus ligt vaak op praktische uitvoeringsgerichte zaken (zoals het testen van een website).

Als aanvulling op het fysieke klantenpanel willen we binnenkort een digitaal panel opstarten. Dit panel benaderen we digitaal (per mail). Momenteel zijn we dit verder aan het uitwerken. Houd deze pagina in de gaten voor meer informatie.