vink Convenant gegevensuitwisseling gesloten

Woningcorporatie Beveland Wonen en de gemeenten Borsele, Goes, Kapelle, Noord-Beveland en Reimerswaal hebben afspraken gemaakt om persoonsgegevens uit te wisselen.

Deze afspraken zijn vastgelegd in een convenant voor de aanpak van woonfraude. De gegevens worden gebruik bij het voorkomen en bestrijden van woonfraude en voor een juiste registratie van persoon- en adresgegevens in de basisregistratie personen (BRP).