vink Eenmalige huurverlaging 2021

Het grootste deel van onze huurders betalen momenteel een huurprijs die past bij hun inkomen. Beveland Wonen houdt bij het toewijzen van een woning namelijk rekening met het inkomen. Dit wordt door de overheid vereist en noemen we ‘passend toewijzen’. Soms zijn er huurders die tóch een huur betalen die op basis van hun huidige inkomen eigenlijk te hoog is  Bijvoorbeeld omdat hun inkomen in de afgelopen jaren is gedaald. Of doordat zij in de woning kwamen wonen voordat passend toewijzen was ingevoerd. Deze huurders kunnen dit jaar voor een eenmalige huurverlaging in aanmerking komen.

Beveland Wonen gaat actief huurders benaderen van wie ze vermoeden dat de huur niet meer past bij de hoogte van het inkomen. Of u een huurverlaging krijgt, hangt af van de hoogte van uw huur, en van het inkomen van u en eventuele medebewoners. Wij gaan hierbij uit van de gegevens die wij van de Belastingdienst ontvangen. Van hen hebben wij bericht gekregen of de huurprijs te hoog is ten opzichte van het inkomen. Uw exacte inkomen is niet bij ons bekend.

Kan ik ook zelf een huurverlaging aanvragen?
Ja, maar er zijn een aantal voorwaarden waaraan u moet voldoen:

  • U heeft in 2020 te maken gehad met een inkomensdaling.
  • Daarbij geldt wel dat deze inkomensdaling ten minste zes maanden voorafgaand aan het verzoek tot huurverlaging is opgetreden
  • U levert een verklaring aan over de samenstelling van uw huishouden en bewijsstukken over het inkomen van uw huishouden van de afgelopen zes maanden.

Voor uw aanvraag kunt u gebruik maken van de modelbrief van de Woonbond. Stuur uw aanvraag naar: info@bevelandwonen.nl. Wij beoordelen vervolgens met u of u in aanmerking komt voor een huurverlaging.

Wilt u meer weten over de huurverlaging?
Kijk dan op: de website van de Woonbond: https://www.woonbond.nl/eenmalige-huurverlaging-2021