vink Energieprestatievergoeding (EPV) aangepast

Huurders van een energiezuinige woning ontvangen deze week informatie over de energieprestatievergoeding (EPV). Ieder jaar passen wij de EPV aan volgens het inflatiepercentage van de overheid. Dit noemen wij indexeren. Dit jaar is dit percentage vastgesteld op +1,1%.

Bij nieuwbouw of grootschalige renovatie brengen wij veel energiebesparende maatregelen aan zoals vloerverwarming, zonnepanelen, ventilatie met warmteterugwinning en een (individuele) warmtepomp. Hierdoor besparen huurders veel op hun energiekosten.

Monitoring
In deze woningen is ook een monitoringsysteem aangebracht. Dit is wettelijke verplichting omdat we hiermee kunnen aantonen dat de woning zorgt voor energiebesparing en energieoplevering. Met het monitoringsysteem kunnen huurders ook zelf hun verbruik en energieopwekking inzien.

Servicekosten
De EPV en kosten voor de monitoring zijn vaste bedragen die huurders maandelijks betalen, ongeacht hoeveel energie men verbruikt. De hoogte van deze kosten worden jaarlijks geïndexeerd. Het indexeringspercentage is per 1 juli 2021 vastgesteld op +1,1%. Deze servicekosten komen bovenop de kale huurprijs. Deze kosten worden niet meegeteld voor de huurtoeslagberekening.

Lees hier het antwoord op een aantal veel gestelde vragen. Staat uw vraag niet in dit overzicht?  Neem dan contact op met ons Klantcontactcentrum via: info@bevelandwonen.nl of (0113) 23 16 74.