vink Geen loden waterleidingen in onze woningen

Uit onderzoek is gebleken dat wij geen loden waterleidingen meer hebben in ons woningbezit.

In Nederland zijn er naar schatting zo’n 100.000 tot 200.000 woningen met loden waterleidingen. Het gaat met name om woningen en andere panden die vóór 1960 zijn gebouwd. Voor zwangere vrouwen en kleine kinderen kunnen kleine hoeveelheden lood in drinkwater gezondheidsrisico’s opleveren. Daarom adviseert de Gezondheidsraad om loden waterleidingen te vervangen.

Loden leidingen worden sinds 1960 niet meer gebruikt bij de bouw van woningen en binnen installaties. Daarnaast hebben drinkwaterbedrijven sindsdien vrijwel alle loden leidingen in het netwerk vervangen door andere materialen.