vink Gierzwaluwkasten ophangen

Dinsdag 21 januari worden in de Adenauerhof in Goes acht gierzwaluwkasten opgehangen. De kasten zijn een alternatief voor de gierzwaluwdakpannen, die woningcorporatie Beveland Wonen eind 2019 wilde plaatsen.

 Flora en fauna
“Duurzaamheid is voor ons een belangrijk thema”, zegt William Dircken, manager Vastgoed bij Beveland Wonen. “Naast energiebesparende maatregelen en het hergebruiken van (bouw)materialen, zetten we ons ook in voor de flora en fauna. Met name vogels hebben het steeds moeilijker in Nederland. Woningbouw speelt hierin een belangrijke rol. Nieuwbouwwoningen hebben tegenwoordig steeds minder overstek en dakpannen liggen strak tegen elkaar waardoor vogels er niet meer onder kunnen.”

Zwaluwen Adviesbureau
Dircken: “Ons eerdere voornemen om gierzwaluwdakpannen aan te brengen, zorgde voor veel weerstand van dierenwelzijnsorganisaties. Op tropische dagen zou het onder zo’n dakpan namelijk te warm worden. Omdat wij geen specialistische kennis hebben over dit onderwerp, hebben we ons de afgelopen periode laten adviseren door het Zwaluwen Adviesbureau. Zij hebben ons geadviseerd om voor de kasten te kiezen.”

In het bijzijn van Marjos Mourmans van het Zwaluwen Adviesbureau worden op dinsdagochtend 21 januari de eerste gierzwaluwkasten opgehangen.