vink Maatwerk bij jaarlijkse huuraanpassing

Ieder jaar stellen wij op 1 juli onze huurprijzen opnieuw vast. We hebben dit jaar besloten om de huurverhoging te beperken tot inflatie. Vanwege de coronacrisis gaan we maatwerk toepassen voor mensen die als gevolg van de crisis in de knel komen.

Door jaarlijks de huren aan te passen maakt Beveland Wonen de grote verschillen in huurprijzen tussen bewoners kleiner. Dit doet de corporatie op basis van de huidige huursom. Huurders die relatief veel huur betalen krijgen géén huurverhoging. Het gaat om ongeveer 16% van de huurders. Huurders die momenteel weinig huur betalen, krijgen dit jaar een huurverhoging van gemiddeld 2,6%.

Huurinkomsten
“Huurinkomsten zijn onze enige inkomsten”, zegt bestuurder Peter Bevers. “En die hebben we hard nodig om onze huizen ook op langere termijn energiezuiniger te maken, te renoveren en te onderhouden. Maar ook voor nieuwbouw en leefbaarheid. Tegelijk willen we voorkomen dat huurders bij wie het inkomen als gevolg van de coronacrisis geheel of gedeeltelijk wegvalt in de problemen komen.”

Kwetsbare huurders helpen
Bevers: “De coronacrisis raakt ons allemaal, ook onze huurders. We maken ons vooral zorgen om die groep huurders die door de coronacrisis plotseling minder inkomen heeft. Deze huurders willen we graag helpen. Huurders kunnen contact met ons opnemen zodat we samen kunnen zoeken naar een passende oplossing. Denk bijvoorbeeld aan een betalingsregeling. Er vinden tijdens de coronacrisis ook geen huisuitzettingen plaats vanwege huurschulden. Daarnaast kunnen tijdelijke huurcontracten worden verlengd tijdens deze crisis.

Bezwaar
Huurders ontvangen deze week een persoonlijke brief waarin ze geïnformeerd worden over de mogelijke huurprijsaanpassing. De huurprijsaanpassing gaat in op 1 juli 2020. Huurders die het niet eens zijn met de huurprijsaanpassing kunnen tot 1 juli 2020 een bezwaarschrift indienen.

Kijk voor meer informatie op: www.bevelandwonen.nl/huuraanpassing