vink Nieuwe voorzitter Raad van Commissarissen

Sinds 2 juli 2021 heeft woningcorporatie Beveland Wonen een nieuwe voorzitter van haar raad van commissarissen: De heer Stéphane Cépèro. Cépèro volgt de heer Bas Feijtel op, die sinds de fusie tot eind juni 2021, voorzitter was bij Beveland Wonen. Daarmee had hij het einde van zijn tweede zittingstermijn bereikt. We danken hem voor zijn rol in de integratie van de twee raden van commissarissen tijdens en na de fusie.

De Raad van Commissarissen (afgekort tot RvC) houdt toezicht op de strategie, het beleid en de algemene gang van zaken binnen de woningcorporatie en heeft als taak om strategische beslissingen van het bestuur goed te keuren. Daarnaast functioneert de RvC als werkgever van en als adviseur en klankbord voor de bestuurder. Daarmee bewaakt de RvC de balans tussen de volkshuisvestelijke doelen van Beveland Wonen en de financiële en juridische kaders en risico’s waarmee de organisatie te maken heeft.


Stéphane Cépèro is geboren en getogen in Zeeland en werkzaam als voorzitter van het College van Bestuur van Lowys Porquin in Bergen op Zoom. Lowys Porquin is een organisatie voor onderwijs en kinderopvang met 850 medewerkers en 9.000 leerlingen. Stéphane heeft ook jarenlange ervaring als voorzitter in toezichthoudende organen in het publieke domein.

Onze nieuwe RvC-voorzitter zet het maatschappelijk belang voorop, heeft oog voor de individuele mens en focust op de continuïteit van de organisatie. Wij willen graag samen met hem op volle kracht de toekomst in gaan. Met hart voor de klant en met het oog op betaalbaarheid en duurzaamheid in de Bevelanden.