vink Vleermuiskasten vormen geen gezondheidsrisico

De afgelopen weken hebben wij de vraag ontvangen of vleermuiskasten een gezondheidsrisico vormen. Omdat wij deze specialistische kennis niet in huis hebben, hebben we deze vraag voorgelegd aan het RIVM en aan Aedes, Vereniging van Woningcorporaties.

Beveland Wonen heeft op 3 juni, via de Helpdesk Corona Bouw & Techniek, antwoord gekregen op deze vraag. Epidemioloog de heer Timmerman stelt dat er vooralsnog geen enkele aanwijzingen zijn dat niet-tropische vleermuizen het coronavirus verspreiden en daarmee een risico vormen voor de volksgezondheid.

Wet Natuurbehoud verplicht woningcorporaties om vogel- en vleermuiskasten te plaatsen daar waar mogelijke broed/slaapplaatsen weg worden gehaald, bijvoorbeeld bij het slopen van woningen. Wij volgen deze richtlijnen vanuit de overheid.