vink Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen (RvC) houdt toezicht op het beleid van het bestuur, de werking van onze interne controle en ons risicomanagement. Daarnaast controleert en adviseert de RvC het bestuur.

De Raad van Commissarissen wordt gevormd door:

  • De heer B.J. Feijtel (Voorzitter)
  • Mevrouw M. van Kuppenveld (Bestuurssecretaris) 
  • De heer C.G.M. Maas
  • De heer J.W. van der Marel
  • De heer H.W. Moerdijk
  • Mevrouw F. Padmos