vink Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen (RvC) houdt toezicht op het beleid van het bestuur, de werking van onze interne controle en ons risicomanagement. Daarnaast controleert en adviseert de RvC het bestuur.

De raad van commissarissen bestaat uit vijf leden:

  • Stéphane Cépèro, voorzitter
  • Fokkeline Padmos, vicevoorzitter. Voorgedragen door de huurdersvereniging.
  • Herbert Moerdijk, voorzitter auditcommissie
  • Carool Maas, lid. Voorgedragen door de huurdersvereniging.
  • Jan Willem van der Marel, lid.

Leden worden voor een periode van vier jaar benoemd. Herbenoeming is één keer mogelijk. Bekijk hier het rooster van aftreden.

Lees hier de governancedocumenten.