vink Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen (RvC) houdt toezicht op het beleid van het bestuur, de werking van onze interne controle en ons risicomanagement. Daarnaast controleert en adviseert de RvC het bestuur.

De Raad van Commissarissen wordt gevormd door:

  • De heer B.J. Feijtel (Voorzitter)
  • De heer C.G.M. Maas
  • De heer J.W. van der Marel
  • De heer H.W. Moerdijk
  • Mevrouw F. Padmos

Bestuurssecretaris mw. Van Kuppenveld ondersteunt de RvC.