vink Visitatie

De maatschappelijke prestaties van woningcorporaties worden eens in de vier jaar getoetst door een onafhankelijke visitatiecommissie. Begin 2021 is Beveland Wonen gevisiteerd, hieronder leest u het rapport:

Maatschappelijk visitatierapport Beveland Wonen 2021