vink Visitatie

De maatschappelijke prestaties van woningcorporaties worden eens in de vier jaar getoetst door een onafhankelijke visitatiecommissie. In 2016 heeft de visitatie plaatsgevonden van RWS en R&B Wonen. De visitatie betreft de periode 2012 tot en met 2015.

Visitatierapport R&B Wonen 2016

Visitatierapport RWS 2016