vink Regelingen

Als uw woning gesloopt wordt en het herstructureringsreglement is ingegaan dan:

  • ontvangt u een verhuiskostenvergoeding;
  • heeft u voorrang op beschikbare huurwoningen;
  • heeft u minimaal twee jaar om te verhuizen;
  • begeleiden wij u -indien nodig- hierbij persoonlijk.

In de herstructureringsregeling staan de tegemoetkomingen voor verhuis- en herinrichtingskosten en te ondervinden ongerief. De regeling is een essentieel onderdeel van het proces van herstructurering en is opgesteld in overleg met huurdersvereniging De Bevelanden.