vink Tarievenblad

Tarieven kleinverbruik RWSD per 1 januari 2020

Het standaardtarief warmte bestaat uit een jaarlijks vastrecht en een prijs per Gigajoule (GJ) voor ruimteverwarming en een prijs per kuub warmte (m3) ten behoeve van warm tapwater. Indien het water voor warmtapwater wordt geleverd door RWSD worden de kosten hiervoor separaat in rekening gebracht. De tarieven zijn getoetst aan de Warmtewet. Het standaard tarief koude bestaat uit een jaarlijks vastrecht koude. Er wordt voor koude bij bewoners van appartementen/woningen geen prijs per Gigajoule (GJ) in rekening gebracht. Voor meetdiensten worden vaste jaarlijkse kosten in rekening gebracht.

Bekijk hier het tarievenblad 2020