Disclaimer e-mail
De inhoud van een e-mailbericht is alleen bestemd voor de geadresseerde en kan vertrouwelijke of persoonlijke informatie bevatten. Als u een bericht onbedoeld heeft ontvangen verzoeken wij u het te vernietigen en de afzender te informeren. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van de in de e-mail ontvangen informatie aan derden is niet toegestaan. Aan het e-mailbericht inclusief de bijlagen kunnen geen rechten ontleend worden, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen. Beveland Wonen aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade en/of kosten die voortvloeien uit onvolledige en/of foutieve informatie in e-mailberichten.

Disclaimer website
Wij besteden onze uiterste zorg en aandacht aan de juistheid van de informatie op deze website. Toch is het mogelijk dat bepaalde informatie onvolledig of onjuist is. Aan de inhoud van deze site kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die, direct of indirect, is ontstaan door eventuele fouten en/of onvolkomenheden in deze site, of schade als gevolg van of in verband met het gebruiken, het afgaan op of verspreiden van de gegevens en informatie.

Het intellectuele eigendom met betrekking tot deze website berust bij . Niets uit teksten, foto's en grafische voorstelling mag zonder onze schriftelijke worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt worden, anders dan voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.

Mei 2022

Disclaimer