vink Disclaimer

Disclaimer

Beveland Wonen besteedt de grootst mogelijke aandacht en zorg aan de gegevens en informatie die in onze communicatiemiddelen (o.a. website en e-mailberichten) zijn geplaatst. Desalniettemin is het mogelijk dat er onjuistheden en onvolkomenheden voorkomen. Aan de inhoud kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

Beveland Wonen aanvaardt geen aansprakelijkheid voor (vermeende) schade ontstaan door eventuele fouten en/of onvolkomenheden, of schade als gevolg van of in verband met het gebruiken, het afgaan op of verspreiden van de gegevens en informatie.

De communicatiemiddelen van Beveland Wonen bieden soms ook toegang tot internetsites en/of informatiebronnen die door derden worden onderhouden. Beveland Wonen kan evenmin aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik van deze internetsites en/of informatiebronnen.

Beveland Wonen behoudt zich alle rechten voor, waaronder auteursrechten op de verstrekte informatie, inclusief beeldmerken, logos, fotomateriaal.

Niets op deze website mag zonder schriftelijke toestemming van Beveland Wonen openbaar worden gemaakt, verspreid en/of verveelvoudigd. Gebruik van de informatie voor persoonlijke doeleinden is toegestaan. Citeren met bronvermelding.

Deze site maakt gebruik van cookies die het doel hebben om gegevens te verzamelen voor onze webstatistieken. Meer informatie over cookies leest u hier